Notariālais apliecinājums Notariālais vai tulkojuma biroja apliecinājums

Tulkojumu notariālais apliecinājums

Notariāli apliecināts tulkojums:
Notariāli apliecināts tulkojums ir tāds, kuru ar savu parakstu apliecina kvalificēts tulkotājs. Savukārt viņa paraksta īstumu apliecina zvērināts notārs, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.
Lai noskaidrotu, vai tiešām Jums nepieciešams veikt tulkojuma notariālo apliecinājumu sazinieties ar mums un mēs sniegsim Jums bezmaksas konsultāciju.

Visbiežāk notariālais tulkojumu apliecinājums tiek izmantots, tulkojot šādus dokumentus:
Vadoties pēc LR normatīvajiem aktiem, zvērināts notārs var apliecināt tulkojumu no vienas valodas uz citu tikai tādā gadījumā, ja viņš pārzina abas šīs valodas. Ja notārs nepārzina attiecīgās valodas, tiek apliecināts tulkotāja paraksta īstums, kas veicis attiecīgā dokumenta tulkojumu.

Notariāli apliecināta tulkojuma veidi: Tulkojuma biroja apliecinājums:
Kā alternatīva notariāli apliecinātam tulkojumam ir tulkošanas biroja apliecinājums. Tulkojums tiek piešūts pie dokumenta kopijas un apliecināts ar kvalificēta tulkotāja parakstu un biroja zīmogu. Šāds apliecinājums nav līdzvērtīgs notariālam apliecinājumam, tādēļ pirms šāda apliecinājuma pasūtīšanas noteikti iesakām sazināties ar mums.

Apliecinātu tulkojumu saņemšanas iespējas:

Droši sazinieties ar mūsu darbiniekiem, lai precizētu Jums interesējošos jautājumus. Kontakti

Klientu informācijai, norādām, ka Latvijā nav zvērināta tulka un tulkotāja reģistrs vai institūcija, kas tulkus apliecina, tādēļ nepastāv zvērināta tulka apliecinājums. Šāds apliecinājums ir vienkāršs tulka apliecinājums vai notariāls apliecinājums.