Saīsinājumi un to skaidrojumi Tulkošanas birojs - LK Translation

Saīsinājumi un to skaidrojumi

Ikdienā var nākties un bieži ir nepieciešams, kādu vārdu aizstāt ar tā saīsinājumu, bet bieži to lietotāji dara neprecīzi. Tādēļ tulkošanas birojs zemāk esošajās tabulās ir atspoguļojis biežāk lietotos saīsinājumus un to skaidrojumus. Šos saīsinājumus ir apstiprinājis un iesaka lietošanai Valsts Valodas centrs (2017. gada 13.septembra sēdes protokola Nr.60 2. §; 2017. gada 8.novembra sēdes protokola Nr.62 2.§)\

Tradicionālie saīsinājumi:

Saīsinājums
Saīsinājuma skaidrojums
a.god.
augsti godājamais; augsti godājamā
a.k.
abonenta kastīte (pirms skaitļa)
akad.
akadēmija; akadēmisks
apm.
apmēram
apr.
apriņķis (aiz īpašvārda)
asoc.
asociētais, asociētā (kopā ar amata nosaukumu); asociācija
atb.
atbildīgais; atbildīgā
att.
attēls
aut.
autors;
bul.
bulvāris
oC
Celsija grāds (aiz skaitļa)
c
cents (aiz summas cipariem)
cet.
ceturksnis
cien.
cienījamais; cienījamā (parasti pirms personvārda vai amata nosaukuma)
d.
diena
dep.
departaments
diagr.
diagramma
dib.
dibināts; dibināta; dibinājis; dibinājusi
d.k.
darba kārtība; dienas kārtība
dok.
dokuments
dsk.
daudzskaitlis
dz.
dzimte
dz.v.
dzīvesvieta
eks.
eksemplārs
EUR
eiro (aiz summas cipariem)
oF
Fārenheita grāds (aiz skaitļa)
g.
gads (aiz skaitļa)
gab.
gabals (aiz skaitļa)
galv.
galvenais; galvenā
god.
godājamais; godājamā (parasti lieto pirms personvārda vai amata nosaukuma)
gr.
grupa
gs.
gadsimts (aiz kārtas skaitļa)
g..t.
gadu tūkstotis
ģimn.
ģimnāzija
iec.
iecirknis
iedz.
iedzīvotājs; iedzīvotāja; iedzīvotāji
ieks.
ieskaitot; ieskaitīts (novērtējumā)
il.
ilustrācija
inst.
institūts
inv.
inventārs
īst. v.
īstajā vārdā
izd.
izdots; izdota; izdevējs; izdevums
izp.
izpildītājs; izpildītāja
jaun.
jaunākais; jaunākā
jun.
juniors; juniore
krāj.
krājums
kp.
kredītpunkts
laid.
laidiens
lic.
licence; licencēts; licencēta
līn.
līnija (adresē)
loc.
loceklis; locekle
lp.
lapa
lpp.
lappuse
ļ. cien.
ļoti cienījamais; ļoti cienījamā (lieto kopā ar personvārdu vai amata nosaukumu)
m. ē.
mūsu ēras (datējumā)
mēn.
mēnesis
milj.
miljons (aiz skaitļa)
mljrd.
miljards (aiz skaitļa)
ned.
nedēļa (aiz skaitļa)
neiesk.
neieskaitot; neieskaitīts (novērtējumā)
nod.
nodaļa
not.
noteikumi
nov.
novads (aiz īpašvārda)
Nr.
numurs (pirms skaitļa)
nr.
numurs (aiz skaitļa)
oriģ.
oriģināls
pag.
pagasts (aiz īpašvārda)
pārb.
pārbaudījis; pārbaudījuši; pārbaudījums; pārbaude
pat.
patents; patentēts; patentēta
p. k. vai pers. k.
personas kods (pirms koda)
p. i.
pienākumu izpildītājs (izpildītāja)
piel
pielikums
piem.
piemēram
piez.
piezīme
PII
pirmsskolas izglītības iestāde
pils.
pilsēta
plkst.
pulksten (pirms laika norādes)
p.m.ē.
pirms mūsu ēras
priekšp.
piekšpilsēta
prof.
profesors; profesore
progr.
programma
proj.
projekts
prot.
protokols
raj.
rajons
red.
rediģējis; rediģējusi; redakcija; rediģēts; redaktors; redaktore
sast.
sastādītājs; sastādītāja; sastādījis; sastādījusi
sēj.
sējums (aiz kārtas skaitļa)
sert.
sertifikāts; sertificēts; sertificēta
skat.  vai sk.
skatīt
spied.
spiedogs
š. g.
šā gada; šī gada
tab.
tabula
t. i.
tas ir
t. p.
tas pats; tā pati; tāds pats; tāda pati
t. s.
tā saucamais; tā saucamā; tā sauktais; tā sauktā
t. sk.
tai skaitā; to skaitā
tūkst.
tūkstotis (aiz skaitļa)
tulk.
tulkojis; tulkojusi; tulkotājs; tulkotāja
u. c.
un citi
univ.
universitāte
u. t. jpr.
un tā joprojām
u. tml.
un tamlīdzīgi
utt.
un tā tālāk
uzņ.
uzņēmums
vad.
vadītājs; vadītāja; vadošais; vadošā
val.
valoda
var.
variants
vid.
vidējais; vidējā
vietn.
vietnieks; vietniece
visp.
vispārīgs; vispārējs
vsk.
vienskaitlis
vsk.
vidusskola (aiz kārtas skaitļa vai īpašvārda)
v. tml.
vai tamlīdzīgi
zīm.
zīmējums
z. v.
zīmoga vieta
zv.
zvērināts; zvērināta
%
procents

promile

Mērvienību saīsinājumi un apzīmējumi:

Starptautiskais saīsinājums
Latviskais saīsinājums
Saīsinājuma skaidrojums
h
st.
stunda
min
min.
minūte
s
sek.
sekunde
ha
ha
hektārs
km
km
kilometrs
m
m
metrs
cm
cm
centimetrs
mm
mm
milimetrs
t
t
tonna
kg
kg
kilograms
g
g
grams
mg
mg
miligrams
l
l
litrs
ml
ml
mililitrs
hp
ZS
zirgspēks
m/s
m/s
metri sekundē
km/h
km/st.
kilometri stundā
m2
m2
kvadrātmetrs
cm2
cm2
kvadrātcentimetrs
m3
m3
kubikmetrs
A
A
ampērs
W
W
Vats
kW
kW
kilovats
V
V
volts
Ω
Ω
oms
Hz
Hz
hercs
J
J
džouls
mi
mi
jūdze
nmi
nmi
jūras jūdze
kn
kn
mezgls
ly
ly
gaismas gads
ft
ft
pēda
yd
yd
jards
in
in
colla
lb
lb
mārciņa
oz
oz
unce
atm
atm
atmosfēra

Mēnešu saīsinājumi:

Mēnešu saīsinājums
Saīsinājuma skaidrojums
janv.
janvāris
febr.
februāris
marts
marts (neīsina)
apr.
aprīlis
maijs
maijs (neīsina)
jūn.
jūnijs
jūl.
jūlijs
aug.
augusts
sept.
septembris
okt.
oktobris
nov.
novembris
dec.
decembris

Dienu saīsinājumi:

Dienas saīsinājums
Saīsinājuma skaidrojums
P vai pirmd.
pirmdiena
O vai otrd.
otrdiena
T vai trešd.
trešdiena
C vai ceturtd.
ceturtdiena
Pk vai piektd.
piektdiena
S vai sestd.
sestdiena
Sv vai svētd.
svētdiena


*Avots: http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/export/docs/noderigi/saisinajumi/saisinajumi-1.pdf