Izglītības dokumentu tulkošana Tulkojumu birojs LK Translation

Izglītības dokumentu tulkošana


Izglītības dokumentu tulkošana nepieciešama visdažādākajās dzīves situācijās. LK Translation piedāvā izglītības dokumentu tulkošanu nepieciešamības gadījumā tos apliecinot gan notariāli, gan ar tulkošanas biroja apliecinājumu.

LK Translation piedāvā izglītības dokumentu tulkošanu daudz un dažādās valodās. Tulkojot izglītības dokumentu, tulkotajam dokumentam ir jāsakrīt pilnībā ar oriģinālu. Tāpēc šādu dokumentu tulkošanu iesakām uzticēt profesionāliem tulkotājiem. Svarīgs ir ne tikai tulkotā dokumenta tulkojums, bet arī dokumenta noformējums, tam jāatbilst likumā noteiktām prasībām, tā pat izglītības dokumentu tulkojumos ir noteikta kārtībā, kā precīzi jātulko mācību priekšmeti, atzīmes un līmeņi, lai iesniedzamajā valstī, lasītājam būtu viss pilnībā saprotams.

Biežāk tulkotie izglītības dokumenti:

  • Atestātu tulkojumi;
  • Diplomu un sertifikātu tulkojumi;
  • Sekmju izrakstu tulkojumi;
  • Liecību tulkojumi;
  • Citu izglītības dokumentu tulkojumi.

Lai precizētu, kādas būtu tulkojumu cenas un termiņi droši sazinieties ar mums, palīdzēsim un paskaidrosim, kā rīkoties katrā no situācijām.

Tulkojumu cenas

Tulkojumu biroja kontakti