Tulki un tulkotāji Tulki un tulkotaji - Tulkojumu birojs LK Translation

Terminu Tulks un Tulkotājs nozīme, atšķirības


Tulks - veic mutiskās tulkošanas pakalpojumus (mutvārdu tulkošanu).

Tulkotājs - veic visa veida rakstisku tulkošanu.

Visbiežāk sabiedrībā būs dzirdams – tulks. Bet šo jēdzienu atdala paskaidrojot, mutiskā tulkošana un rakstiskā tulkošana. Šo atšķirību ir vērtīgi zināt, ja kādreiz sabiedrībā dzirdat tulkotājs, lai nesamulstu un zinātu par ko ir runa.

Atšķirība starp tulku un tulkotāju:

  • Tulkiem ir ierobežots laiks, lai tulkotu, tas ir jādara ātri.Tulki izmanto klausīšanas un runāšanas prasmes.
  • Tulkotājiem ir daudz vairāk laika, ir iespējas izmantot vārdnīcas un citus palīglīdzekļus. Tulkotāji izmanto lasīšanas un rakstīšanas prasmes


LK Translation piedāvā gan tulka pakalpojumus, gan tulkotāja pakalpojumus.