Tulkojumu cenas Tulkošanas birojs - LK Translation

Tulkojumu cenas veidošanās

Ikvienam klientam pirms tulkošanas darbu uzsākšanas ir nepieciešams saprast kopējās darba izmaksas. Ierasti tulkojuma cenu nosaka pēc avota teksta apjoma, ļoti retos gadījumos to aprēķina pēc mērķa teksta, jeb iztulkotā teksta apjoma. Pēc iztulkotā apjoma aprēķina gadījumos, kad avota teksts ir ļoti sliktas kvalitātes vai rokrakstā un tam nav iespējams noteikt avota teksta apjomu. Pārējos gadījumos vienmēr cenas tiek noteiktas pēc avota teksta apjoms.

Tulkojumu cenu veidošanas.
Klientam iesūtot dokumentu word, excel, pdf. formātos ierasti teksts tiek analizēts un noteikts tajā esošo vārdu apjoms.
Word dokumentos vārdu skaitu iespējams redzēt uzreiz, dokumenta apakšējā kreisajā stūri.

Piemērs: Klientam nepieciešams tulkot tekstu no Angļu valodas uz Latviešu valodu, kas satur 363 vārdus.


Mūsu cena Angļu valodas un Latviešu valodas tulkojumiem ir 7.00 EUR + PVN (par 250 vārdiem).

Aprēķins:
1. noskaidrojam viena vārda izmaksas: 7.00/250 = 0.028 EUR + PVN
2. Noskaidrojam kopējās tulkojuma izmaksas reizinot vārda apjomu ar viena vārda cenu: 363x0.028 = 10.16 EUR + PVN (Klienta galējā summa).


LK Translation tulkojumu birojs vienmēr klientam nosūtīs izmaksu tāmi apstiprināšanai.
Ja Jums interesē noskaidro tulkošanas izmaksas droši nosūtiet mums tulkojamo materiālu, 30 minūšu laikā mēs Jums iesūtīsim darba izmaksu tāmi.

Mūsu tulkojumu cenas arī ir brīvi pieejamas mūsu mājas lapā.