Tehniskie tulkojumi Tulkošanas birojs - LK Translation

Rakstisko tulkojumu veids - Tehniskie tulkojumi


Tehniskie tulkojumi

Tehniskā tipa tulkojumu primārais nosacījums ir tulka spēja ne tikai tulkot, bet izprast un precīzi atveidot tulkojumus mērķa valodā. Lai tulkotāji spētu tulkot specializētu terminoloģiju, tiem ir jāpārzina tehniskās jomas specializētie termini, kā arī bieži jāizprot ierīces vai iekārtas darbības principi. Tehniskajam tulkojumam var būt daudznozīmīgi termini, tāpēc tulkotājam ir jāsaprot un jāpiemeklē visatbilstošākais termins, izejot no tulkojamā materiāla konteksta.

Ļoti svarīgi piemeklēt tulkotāju ar atbilstošām zināšanām un pieredzi, lai tulkotais materiāls nezaudētu jēgu. Tulkojumu birojs LK Translation vienmēr pirms darba nozīmēšanas izvērtē tulkojamā materiāla specifiku, un šis darbs tiek piedāvāts tikai tulkotājiem ar atbilstošu pieredzi un zināšanām.

Tehnisko tulkojumu veidi:

  • iekārtu specifikācijas;
  • ierīču rokasgrāmatas;
  • inženiertehniski žurnāli;
  • rasējumi;
  • ēku un būvju tehniskā dokumentācija;
  • IT programmatūras;
  • mājas lapas;
  • sertifikācijas;

Kā arī daudzi un dažādi citi tehniska rakstura dokumenti.

Tehnisko tulkojumu izmaksas:

Lai uzzinātu konkrētas tulkošanas cenas droši sazinieties ar LK Translation. Mēs veiksim tulkojamā materiāla analīzi un sniegsim jums cenas piedāvājumu ar konkrētiem izpildes termiņiem.

Sazinies ar mums: Kontakti

Tulkojumu cenas: Cenas