Juridiskie tulkojumi Tulkošanas birojs LK Translation

Juridiskie tulkojumi

Juridiskais tulkojums ir savstarpējās tiesiskās attiecības regulējošu tiesisko dokumentu tulkojums abām pusēm saprotamās valodās.

Juridiskie tulkojumi regulē divu indivīdu savstarpējās attiecības neatkarīgi no tā, vai tie ir divi uzņēmumi, vai privātpersonas. Šādu dokumentu tulkošana prasa īpašu uzmanību un prasmes, jo tulkojumam jābūt ne tikai pareizi atveidotam mērķa valodā, bet arī korekti formulētam no juridiskā viedokļa. LK Translation ar vislielāko rūpību veic šādu dokumentu tulkošanu.

Juridisko tulkojumi veidi:

  • līgumi, vienošanās, pirkšanas un pārdošanas līgumi, piegādes līgumi, nomas līgumi, telpu nomu līgumi, u.c.;
  • uzņēmumu dibināšanas dokumenti (valdes protokoli, lēmumi, noteikumi, reģistrācijas apliecības, dibināšanas līgumi, pilnvaras, statūti u.c.);
  • normatīvie un tiesiskie akti (likumi, sertifikāti, protokoli, licences);
  • tiesvedības dokumenti (tiesas nolēmumi, iesniegumi, skaidrojumi, testamenti, mantojuma apliecības, mantojuma līgumi u.c.).

Veicot juridisko dokumentu tulkojumus, tiem jāpievērš īpaši liela uzmanība, lai tulkojums, kā arī terminu atveide un teksta struktūra, atbilstu mērķa valodas stilam un lietojumam. Tulkojumam precīzi jāatspoguļo oriģinālā dokumenta saturs un formatējums, ievērojot visus juridisko tulkojumu prasības.

Ikviena neprecizitāte var izraisīt nopietnas juridiskas sekas, tādēļ ikviens šāds tulkojums tiek uzticēts kvalificētiem speciālistiem – profesionāļiem, kam ir izglītība jurisprudencē un liela pieredze juridisku tekstu tulkošanā.

Šādi tulkojumi var saturēt informāciju, kas ir ļoti sensitīva, piemeram, komercnoslēpumi, personas dati, finanšu dati u.c., tādēļ LK Translation ļoti rūpīgi ievēro visas konfidencialitātes prasības, kas ir saistītas ar šādu dokumentu apriti uzņēmumā. Tulkošanas birojs LK Translation garantē informācijas drošību, un mēs vienmēr esam gatavi noslēgt savstarpēju līgumu ar iesaistītām pusēm, kurā obligāti norādīsim visus ar informācijas neizpaušanu saistītos noteikumus.

Ja jums ir nepieciešams šāda veida tulkojums, droši sazinieties ar LK Translation komandu!

Nepārmaksā – LK Translation tulkošanas birojs